Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem kobiecym (Akronim: Dawczynie mleka kobiecego - superbohaterki zdrowia)

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 1,192,400.00
Kierownik Projektu
dr hab. Aleksandra Wesołowska
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Głównym celem projektu jest wypracowanie trwałych rozwiązań w zakresie współpracy naukowej realizowanej w ramach międzynarodowych partnerstw akademickich w obszarze weryfikacji procedur rekrutacji Dawczyń pokarmu kobiecego do banku mleka.

Zaplanowane prace badawczo-rozwojowe mają na celu dostosowanie wymogów wobec dawczyń mleka kobiecego do aktualnie panujących ogólnych warunków środowiskowych oraz warunków życia i czynników wpływających na stan zdrowia samej dawczyni ( styl życia, dieta ,najbliższe otoczenie bytowania). Eliminacja zachowań nieporządnych lub zmiana codziennych nawyków przez potencjalne Dawczynie przyczyni się do zwiększenie jakości mleka oddawanego do banku jak również do propagowania zdrowego stylu życia szerszej społeczności matek karmiących piersią w krajach objętych projektem.

Istotnym celem jest zaistnienie na forum międzynarodowym środowiska polskich banków mleka których liderem jest Wnioskodawca dzięki funkcjonującej na WUM Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją która działa przy największym w Polsce Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny w Warszawie. Projekt przyczyni się także do konsolidacji polskiego środowiska skupionego wokół banków mleka kobiecego – zarówno personelu medycznego jak i naukowców zainteresowanych mlekiem kobiecym i laktacją.

Organizacja spotkania naukowego poświęconego wynikom projektu ma na celu wymianę doświadczeń miedzy praktykami i naukowcami z tej branży ale również nadanie wyższej rangi codziennej usługowej pracy banków mleka.

Projekt ma też na celu promocję w szerszym społeczeństwie samego procederu honorowego oddawania mleka jako cennej postawy wolontarystycznej mającej wpływ na zdrowotność społeczeństw.

W celu realizacji projektu wybrano 4 partnerów strategicznych w postaci ośrodków akademickich i 3 wspierających działających jako organizacje non-profit. Partnerzy strategiczni w postaci Banków Mleka (Bank Mleka w ośrodku akademickim w Amsterdamie oraz w Turynie) zapewniają rekrutacje pacjentów do badania, która obejmuje także pozyskanie materiału biologicznego oraz zebranie danych medycznych koniecznych do przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu. Centrum rekrutacji będzie też w Regionalnym Banku Mleka im. Św. Rodziny związanym z Wnioskodawcą. Partnerzy wspierający w postaci NGO – w Polsce i we Włoszech będą wspierać działania rekrutacyjne oraz promocję wyników projektu. Fundacja Bank Mleka Kobiecego oraz Włoskie Stowarzyszenie Banków Mleka są dobrze rozpoznawalnymi podmiotami non- profit, cieszą się dużym zaufaniem społecznym. European Milk Bank Association ( EMBA) swoim patronatem udzielonym na rzecz zadań związanych z prezentacją wyników projektu i jego promocją nada wyższą rangę i ogólnoeuropejski charakter dział. projektowym. 2 ośrodki akademickie w Irlandii będą pełniły rolę podmiotów typowo badawczych - Immunology & Cell Biology Laboratory, Maynooth University Human Health Research Institute oraz School of Nursing and Health Sciences, Nursing and Human Sciences.

Zakres projektu wpisuje się w dotychczasowe zainteresowania i doświadczenia większości partnerów strategicznych. The Duch Human Milk Bank oraz Bank Mleka na University of Torino, Amsterdam University Medical Centers od wielu lat podejmują i prowadzą z powodzeniem badania z zakresu terapii żywieniowej wcześniaków. Dlatego realizacja tego projektu jest dla tych partnerów naturalną kontynuacja podjętej tematyki badawczej.

Logotyp
Logotyp NAWA
Kod projektu
NAWA06