Nowoczesne metody izolacji i analizy zewnątrzkomórkowych pęcherzyków błonowych w ramach badań w immuno-onkologii

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 1,304,389.00
Kierownik Projektu
dr Beata Pyrzyńska, dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Celem projektu jest stworzenie długofalowej współpracy naukowej WUM z wiodącymi instytucjami z zagranicy w dziedzinie immuno-onkologii i badań nad zewnątrzkomórkowymi mikropęcherzykami błonowymi. 

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

  • Wyszkolenie pracowników naukowych i doktorantów WUM w trakcie staży w USA i Europie,
  • Zrealizowanie projektu badawczego 
  • Organizacja międzynarodowej konferencji/warsztatu „Extracellular Vesicles in Immuno-Oncology”
  • Zwiększenie rozpoznawalności naukowców WUM i Uczelni Partnerskich w międzynarodowym środowisku naukowym przez udział i prezentacje wyników badań na międzynarodowych konferencjach naukowych 
Logotyp
Logotyp UE
Kod projektu
NAWA05