Dorosłość bez próchnicy

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 817,764.00
Kierownik Projektu
dr Jacek Borowicz
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Celem głównym projektu jest wzrost o 60% wiedzy młodzieży uczestniczącej w Programie odnośnie zasad profilaktyki próchnicy zębów w okresie realizacji projektu, czyli do 30.06.2023r.

Cel główny przyczyni się do realizacji celu szczegółowego PO WER: Wdrożenie i rozwój programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy dedykowanych osobom w wieku aktywności zawodowej.

W rezultacie pozwoli to na:

  • zwiększenie poziomu wiedzy grupy docelowej w zakresie zasad profilaktyki próchnicy zębów oraz w zakresie właściwych nawyków żywieniowych, diety oraz stylu życia;
  • zwiększenie dostępności usług medycznych obejmujących badanie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej;
  • wzrost wczesnej identyfikacji i profilaktyki próchnicy wśród grupy docelowej.
Logotyp
Logotyp UE
Kod projektu
FS250