Mistrzowie Dydaktyki 2

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 63,860.00
Kierownik Projektu
Koordynowany przez Dział Projektów Dydaktycznych
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

W projekcie uczestniczy 7 wykładowców WUM, którzy będą prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu dla 21 wybranych studentów. Wykładowcy uczestniczą w wizytach studyjnych na renomowanych uczelniach zagranicznych, w czasie których poznają prowadzone tam metody kształcenia związane z tutoringiem.

Celem Projektu jest zwiększenie kompetencji dydaktycznych w zakresie kształcenia indywidualnego nauczycieli nauczających przyszłą kadrę medyczną. Kluczowe znaczenie ma relacja Mistrz-Uczeń, która ze względów systemowych (zbyt liczne grupy studentów) nie może być efektywnie realizowana. Dodatkowe wsparcie w formie indywidualizacji kształcenia pomoże zarówno najzdolniejszym i najsłabszym studentom w określeniu celów kształcenia oraz weryfikację i modyfikację planowanej ścieżki zawodowej. Kadra WUM ma świadomość potrzeb studentów w zakresie indywidualizacji ścieżki kształcenia. Wdrożenie tutoringu nie tylko zwiększy kompetencje dydaktyczne kadry, ale również wpływanie na lepsze przygotowanie absolwentów do pracy zawodowej.

Logotyp
Logotyp UE
Kod projektu
FS247