Radiofarmaceutyki dla ukierunkowanej molekularnie diagnostyki i terapii medycznej (RadFarm)

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 252,374.40
Kierownik Projektu
dr hab. Jakub Piwowarski
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Celem głównym Projektu RadFarm jest wyższa jakość i efektywność kształcenia na studiach doktoranckich w zakresie wykorzystania wiedzy, narzędzi i technik z różnych dziedzin nauk przyrodniczych w badaniach ukierunkowanych na otrzymywanie nowych radiofarmaceutyków dla diagnostyki i terapii medycznej.

Cel główny realizowany jest poprzez przepływ i połączenie wiedzy, doświadczeń praktycznych i wykorzystanie bogatej infrastruktury aparaturowej w ramach Partnerstwa utworzonego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ), Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ), Uniwersytet Warszawski (UW) oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM) i wspólnie realizowanego nowego interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich.

Strona www https://radfarm.ncbj.gov.pl/

Logotyp
Logotyp UE
Kod projektu
FS209