Program Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich wykorzystujących sekwencjonowanie nowej generacji (NGS) w medycynie spersonalizowanej

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 2,614,926.91
Kierownik Projektu
prof. dr hab. med. Bożena Kamińska-Kaczmarek
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Celem projektu jest zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich poprzez opracowanie i realizację wysokiej jakości interdyscyplinarnych programów doktoranckich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Projekt zakłada udział 20 osób w studiach doktoranckich z zakresu medycyny spersonalizowanej wykorzystującej sekwencjonowanie nowej generacji (NGS).

Projekt jest realizowany przez Studium Medycyny Molekularnej i obejmuje studia stacjonarne, których program złożony jest z kursów: “Od genu do fenotypu- Genomika i Bioinformatyka”, „Molekularne podstawy chorób cywilizacyjnych”, „Analiza danych NGS i medycyna spersonalizowana”.

Logotyp
Logotyp UE
Kod projektu
FS191