Uśmiech Mamy Program w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 304,682.5
Kierownik Projektu
prof. Ewa Dmoch-Gajzlerska
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości na temat depresji poporodowej poprzez wdrożenie programu w zakresie edukacji i profilaktyki depresji poporodowej na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego oraz wzrost o 15% wczesnego wykrywania depresji poporodowej poprzez edukację personelu medycznego (położnych, pielęgniarek, lekarzy) jak również wzrost świadomości społecznej na temat depresji poporodowej.

W ramach działań medycznych 2180 kobiet uzyska wsparcie psychologa, dla których przewiduje się przeprowadzenie 5014 porad psychologicznych, czego rezultatem będzie wczesna diagnostyka, diagnoza oraz leczenie kobiet z objawami depresji poporodowej. Wsparcie będzie również skierowane do 324 pracowników medycznych położnych, pielęgniarek, lekarzy POZ, którzy będą uczestniczyć w 18 szkoleniach, których rezultatem będzie zwiększenie ich wiedzy w zakresie rozpoznania objawów depresji poporodowej oraz stosowania Edynburskiej Skali Depresji Poporodowej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Centrum Medyczno-Diagnostycznym Sp. z .o. o

Logotyp
Logotyp UE
Kod projektu
FS226