Sercu na Ratunek - Program KORDIAN 2020. Program Profilaktyki Chorób Serca i Naczyń oraz Diagnostyki Hipercholesterolemii Rodzinnej w województwie łódzkim i mazowieckim

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
7 595 721,00 zł
Kierownik Projektu
dr Grzegorz Placha
W ramach projektu przewidziano następujące zadania

Celem głównym Projektu jest wzrost świadomości oraz zwiększenie wykrywalności chorób układu sercowo-naczyniowego u osób w wieku aktywności zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji pacjentów obciążonych genetycznie hipercholesterolemią rodzinną na terenie województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Pacjenci zakwalifikowani do projektu będą objęci m.in. interwencją edukacyjną, czyli tzw. aktywną profilaktyką. Jest to nowatorskie rozwiązanie wspierające i motywujące pacjentów do zmiany trybu życia na prozdrowotny. Pacjentom oferowany będzie indywidualny bon edukacyjny, w ramach którego będzie przysługiwało im 360 minut profesjonalnego poradnictwa w zakresie diety, edukacji zdrowotnej oraz aktywności fizycznej.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Narodowym Instytutem Kardiologii im. Stefana Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem Badawczym.

Logotyp
Logotyp UE
Kod projektu
FS225