WUM for WUM Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 10,269,813.11
Kierownik Projektu
mgr Anna Serzysko-Dąbrowska
W ramach projektu przewidziano następujące zadania
  • Wspomaganie edukacji położnych i pielęgniarek w diagnostyce problemów położniczych i ginekologicznych przy użyciu wirtualnego pacjenta
  • Wzbogacenie procesu kształcenia dla kierunku pielęgniarstwo o wykorzystanie nowoczesnych technologii w diagnostyce mikrobiologicznej
  • Modyfikacja obowiązkowego programu zajęć z zakresu komunikacji dla studentów WUM
  • Przygotowanie i przeprowadzenie pilotażowego egzaminu OSCE( Objective Structured Clinical Exam ) na Wydziale Lekarsko - dentystycznym i Wydziale Farmaceutycznym
  • Utworzenie nowego przedmiotu Poradnictwo Dietetyczne oraz rozszerzenie treści nauczania przedmiotu Żywienie Kliniczne dla studentów kierunku Dietetyka
  • Podniesienie jakości i efektywności nauczania anatomii oraz zajęć klinicznych dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Nauki o Zdrowiu z wykorzystaniem zaawansowanych wizualizacji anatomicznych
Logotyp
Logotyp UE
Kod projektu
FS229