Time 2 MUW doskonałość dydaktyczna szansą rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 11,732,744.68
Kierownik Projektu
mgr Anna Serzysko-Dąbrowska
W ramach projektu przewidziano następujące zadania
  • Unowocześnienie oferty dydaktycznej kierunków lekarskich poprzez opracowanie zintegrowanej platformy edukacyjnej wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości
  • Unowocześnienie oferty dydaktycznej medycyny nuklearnej i radiologii poprzez opracowanie Platformy dydaktyczno-klinicznej dla diagnostyki i dozymetrii
  • Rozbudowa programu kształcenia fizjologii z patofizjologią wykorzystującego wirtualną platformę edukacyjną oraz elementy VR
  • Wprowadzenie nowego programu kształcenia MD PhD
  • Przygotowanie i wdrożenie zajęć dydaktycznych na kierunku lekarsko-dentystycznym z wykorzystaniem urządzeń i aplikacji rozszerzonej rzeczywistości
  • Przygotowanie i wdrożenie zajęć fakultatywnych z zakresu komunikacji w zespole interdyscyplinarnym
  • Podnoszenie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie: poprawy jakości kształcenia, metodyki nauczania kompetencji komunikacyjnych
  • Opracowanie kompleksowego systemu klasy ERP dotyczącego obsługi uczelni w obszarze: kontrolingu, planowania i budżetowania; elektronicznego obiegu wniosków dot. zakupów i umów cywilnoprawnych; sklepu intranetowego
Logotyp
Logotyp UE
Kod projektu
FS228