WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Okres realizacji
-
Dofinansowanie
PLN 11,469,723.28
Kierownik Projektu
dr Antonina Doroszewska
W ramach projektu przewidziano następujące zadania
 • Organizacja zajęć prowadzonych przez zagranicznych wykładowców - visiting professors
 • Szkoła Letnia Zdrowia Publicznego
 • Opracowanie i wdrożenie metodyki i materiałów interaktywnych do zajęć Biostatystyka w praktyce klinicznej oraz Informatyka kliniczna i telemedycyna
 • Obrazowanie 3D w dydaktyce "Kardiochirurgia wad wrodzonych"
 • Rozszerzenie oferty zajęć e-learningowych dla studentów WUM
 • Wprowadzenie nowego programu kształcenia fizjologii z elementami patofizjologii wykorzystującego wirtualną platformę edukacyjną oraz elementy VR
 • Wprowadzenie nowego kierunku "Toksykologia z elementami kryminalistyki"
 • Wprowadzenie nowego kursu (fakultetu) przygotowującego do zajęć klinicznych, opartego na rozwiązaniach VR, dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego
 • Wprowadzenie oferty dydaktycznej/szkoleniowej rozwijającej kompetencje społeczne i zawodowe studentów WUM
 • Rozwój systemu usług Biura Karier wspierającego studentów we wchodzeniu na rynek pracy
 • Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej/administracyjnej WUM
 • Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry Uczelni i rozwój systemu e- learningowego /Akademia Kompetencji Dydaktycznych, Metodologicznych i Społecznych
Logotyp
Logotyp UE
Kod projektu
FS196