Strona główna » Node » Komórki skóry jako model do badania konsekwencji mutacji w genach powodujących dziedziczne dystrofie siatkówki.

Komórki skóry jako model do badania konsekwencji mutacji w genach powodujących dziedziczne dystrofie siatkówki.

Kierownik: 
dr n. med. Aneta Ścieżyńska
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2016/23/N/NZ5/02588
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
96 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
96 000,00