Strona główna » Node » Poszukiwanie nowych mechanizmów obrony komórek NK przed supresyjnym wpływem wybranych elementów środowiska nowotworu.

Poszukiwanie nowych mechanizmów obrony komórek NK przed supresyjnym wpływem wybranych elementów środowiska nowotworu.

Kierownik: 
dr Magdalena Winiarska
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2015/19/B/NZ6/02862
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
1 390 680,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
1 390 680,00