Strona główna » Node » Badanie skuteczności nowych pro-oksydacyjnych strategii w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej B komórkowej.

Badanie skuteczności nowych pro-oksydacyjnych strategii w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej B komórkowej.

Kierownik: 
dr Małgorzata Firczuk
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2015/18/E/NZ5/00723
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
1 588 300,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
1 588 300,00