Strona główna » Node » Poszukiwanie terapii zwiększających skuteczność immunoterapii przeciwciałami anty-CD20 w modelach in vivo.

Poszukiwanie terapii zwiększających skuteczność immunoterapii przeciwciałami anty-CD20 w modelach in vivo.

Kierownik: 
dr Magdalena Winiarska
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2015/18/E/NZ6/00702
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
1 996 420,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
1 996 420,00