Strona główna » Node » Wpływ ścieżki sygnalnej CD200R na angiogenezę w mikorśrodowisku nowotworowym.

Wpływ ścieżki sygnalnej CD200R na angiogenezę w mikorśrodowisku nowotworowym.

Kierownik: 
dr Tomasz Piotr Rygiel
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2014/15/B/NZ6/03716
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
1 378 456,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
1 378 456,00