Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neutrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych

Symbol
ABM13
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Krzysztof Wróblewski
Tytuł projektu
Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neutrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych
Nazwa Kliniki/Zakładu
Katedra i Klinika Neurologii
Kod
1WC
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
prof. dr hab. Magdalena Kuźma-Kozakiewicz
Numer umowy o dofinansowanie
2020/ABM/01/00014-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
1 700 699,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
17 366 903,00
Temat
"Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neutrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych"
Cel projektu