Strona główna » Node » Wpływ środowiska płynu otrzewnowego od pacjentek z endometriozą na migrację i różnicowanie limfocytów Treg i Th17.

Wpływ środowiska płynu otrzewnowego od pacjentek z endometriozą na migrację i różnicowanie limfocytów Treg i Th17.

Kierownik: 
prof. dr hab. Jacek Malejczyk
Numer umowy o dofinansowanie: 
UMO-2014/13/B/NZ6/00806
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
464 425,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
464 425,00