Uniwersytecki Program Urologicznej Chirurgii Robotycznej – ESPRIT

Symbol
1M7/ ZAKUPY/LPXXIV/I.MNISW/21
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Uniwersytecki Program Urologicznej Chirurgii Robotycznej – ESPRIT
Nazwa Kliniki/Zakładu
Katedra i Klinika Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej
Kod
1M7
Kierownik
Prof. dr hab. n.med. dr h.c. Piotr Radziszewski
Numer umowy o dofinansowanie
7139/IA/SP/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
15 142 606,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
15 142 606,00
Temat
Zadanie sfinansowane ze środków budżetu Państwa na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową - zakup aparatury naukowo – badawczej
Cel projektu
Oczekiwane rezultaty
• rezultaty publikacyjne – rozszerzenie wiedzy na temat chirurgii robotycznej nowotworów układu moczowo-płciowego
• rezultaty kliniczne – leczenie pacjentów uro-onkologicznych według europejskich standardów postępowanie oraz rozszerzenie leczenia chirurgicznego w grupach o granicznej kwalifikacji do chirurgicznego leczenia radykalnego
• rezultaty szkoleniowe – stworzenie warunków do ogólnokrajowego treningu robotycznego dla urologów