Ocena roli układu apelinergicznego w rozwoju kardiotoksycznosci indukowanej doksorubicyną w modelu zwierzęcym

Symbol
1MA/NCN28
Rok początku realizacji
2021
Opiekun
Beata Boska-Adamczyk
Akronim
1MA/NCN28
Tytuł projektu
Ocena roli układu apelinergicznego w rozwoju kardiotoksycznosci
indukowanej doksorubicyną w modelu zwierzęcym
Nazwa Kliniki/Zakładu
Katedra i Zakład Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
Konkurs/program
OPUS 19
Kod
1MA
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Agnieszka Barbara Cudnoch-Jędrzejewska
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2020/37/B/NZ5/02529
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
1 525 908,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
1 525 908,00
Temat
Ocena roli układu apelinergicznego w rozwoju kardiotoksycznosci
indukowanej doksorubicyną w modelu zwierzęcym
Cel projektu
Oczekiwane rezultaty
Efektem realizacji badania będzie ewaluacja mechanizmów leżących u podstawy uszkadzającego wpływu doksorubicyny na serce, ale również znalezienie sposobów skutecznego leczenia i zapobiegania.