Wpływ mikrośrodowiska guza oraz jego charakterystyki molekularnej na wyniki leczenia pacjentów chorych na raka wątrobowokomórkowego

Symbol
2W11/NCN25
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Beata Boska-Adamczyk
Akronim
PROJEKT_MINIATURA 4
Tytuł projektu
Wpływ mikrośrodowiska guza oraz jego charakterystyki molekularnej na wyniki leczenia pacjentów chorych na raka wątrobowokomórkowego
Nazwa Kliniki/Zakładu
Klinika Onkologii
Konkurs/program
MINIATURA 4
Kod
2W11
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Rafał Wiesław Stec
Numer umowy o dofinansowanie
DEC-2020/04/X/NZ5/00718
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
48 510,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
48 510,00
Temat
Wpływ mikrośrodowiska guza oraz jego charakterystyki molekularnej na wyniki leczenia pacjentów chorych na raka wątrobowokomórkowego
Cel projektu
Oczekiwane rezultaty
Realizacja projektu pozwoli odpowiedzieć na kilka istotnych pytań klinicznych:
- czy ekspresja PD-L1 oraz (s)PD-L1 wpływa na efekty leczenia sorafenibem (jedyny dostępny, refundowany lek w Polsce), czy też pacjenci z grupy o podwyższonym poziomie (s)PD-L1 powinni szukać dostępu do innych metod leczenia, np. immunoterapii (atezolizumab, anty-PD-L1)?
- jaki jest wpływ mikrośrodowiska guza na wyniki leczenia pacjentów z HCC?
- czy istnieje korelacja między ekspresją PD-L1 a poziomem (s)PD-L1?
- czy ekspresja PD-L1 oraz (s)PD-L1 ma wpływ na rokowanie pacjentów z rakiem wątrobowokomórkowym?
- czy stworzenie nowego modelu prognostycznego w oparciu o analizę molekularną oraz ocenę
immunologiczną może zmienić dotychczasową klasyfikację raka wątrobowo komórkowego?