EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)

Polish
Symbol
1M9/ABM05
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)
Kod
1M9
Kierownik
Prof. dr hab. Marek Postuła Prof. dr hab. Jolanta Siller-Matula
Numer umowy o dofinansowanie
2019/ABM/01/00037-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
17 795 563,80
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
30 084 379,80
Temat
EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)
Cel projektu