EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)

Symbol
1M9/ABM05
Rok początku realizacji
2020
Akronim
EMPATHY
Tytuł projektu
EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)
Kod
1M9
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
Prof. dr hab. Marek Postuła Prof. dr hab. Jolanta Siller-Matula
Numer umowy o dofinansowanie
2019/ABM/01/00037-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
17795563,80
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
30084379,80
Temat
EMpagliflozin and daPAgliflozin in patients hospiTalized for acute decompensated Heart failure (EMPATHY trial)
Cel projektu

Celem projektu jest ocena:
1) wpływu inhibitorów SGLT-2 (Empagliflozyna i Dapagliflozyna) na pierwotne i wtórne kliniczne punkty końcowe u pacjentów z ostrą/niewyrównaną niewydolnością serca (AHF);
2) wpływu inhibitorów SGLT-2 na czynność serca;
3) wpływu inhibitorów SGLT-2 na biomarkery i krążące mikro RNA (miRNA) oraz metabolity mikrobiomów
4) zaproponowanie skali prognozy ryzyka w celu ścisłego monitorowania przebiegu AHF i jego leczenia inhibitorami SGLT-2 w oparciu o wybrane miRNA i biomarkery związane ze szlakami molekularnymi powiązanymi z postępem choroby