Ocena skuteczności I bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków

Symbol
ABM09
Rok początku realizacji
2020
Opiekun
Agnieszka Skwierczyńska; Krzysztof Karczewski
Akronim
ESONIA
Tytuł projektu
Ocena skuteczności I bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków
Kod
1WI
Instytucja finansująca

Agencja Badań Medycznych

Medical Research Agency

Kierownik
dr hab. Małgorzata Pańczyk-Tomaszewska
Numer umowy o dofinansowanie
2019/ABM/01/00082-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
8694505,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
12360590,00
Temat
Ocena skuteczności I bezpieczeństwa Nebiwololu w leczeniu nadciśnienia tętniczego u nastolatków
Cel projektu
Celami badania są: 1. Ocena wpływu leku nebiwolol na ciśnienia tętnicze obwodowe oceniane w badaniu ABPM oraz ocena bezpieczeństwa leku nebiwolol u nastolatków z nadciśnieniem tętniczym (cele pierwszorzędowe) 2. Ocena wpływu leku nebiwolol na ciśnienie tętnicze obwodowe oceniane w oscylometrycznym pomiarze gabinetowym u nastolatków z nadciśnieniem tętniczym, ciśnienie centralne, parametry funkcji tętnic u nastolatków z nadciśnieniem tętniczym, wybrane parametry biochemiczne oraz na częstość akcji serca i wybrane parametry echokardiograficzne u nastolatków z nadciśnieniem tętniczym (cele drugorzędowe).