Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy

Polish
Symbol
1W33/ABM01
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy
Kod
1W33
Kierownik
dr hab. Aleksandra Banaszkiewicz
Numer umowy o dofinansowanie
2019/ABM/01/00030-00
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
3 715 980,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
5 515 280,00
Temat
Ocena skuteczności miejscowego leczenia budezonidem dzieci z chorobą Leśniowskiego-Crohna z lokalizacją w przełyku i(lub) żołądku i(lub) dwunastnicy
Cel projektu