Effect of a low-FODMAP diet for the management of irritable bowel syndrome in children: a randomized controlled trial

Symbol
5FNUT13
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Effect of a low-FODMAP diet for the management of irritable bowel syndrome in children: a randomized controlled trial
Kod
1W44
Instytucja finansująca
Kierownik
dr hab. Andrea Horvath-Stolarczyk
Numer umowy o dofinansowanie
RG1/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
249 999,99
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
249 999,99
Temat
Effect of a low-FODMAP diet for the management of irritable bowel syndrome in children: a randomized controlled trial
Cel projektu

To assess the effects of a low-FODMAP diet compared with a regular balanced diet for the management of children with IBS