Akredytacje zagraniczne ,,APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation"

Symbol
NDZ//FS244
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Akredytacje zagraniczne ,,APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation"
Kod
NDZ
Kierownik
dr hab. Mariusz Panczyk
Numer umowy o dofinansowanie
MNiSW/2019/601/DIR/AZ
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
56 338,80
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
56 338,80
Temat
Akredytacje zagraniczne ,,APHEA – Agency for Public Health Education Accreditation"
Cel projektu