Cząstki mikroRNA hamujące ekspresję czynników ochronnych przed rozwojem miażdżycy w powiązaniu z nasileniem zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych

Symbol
1MA/NCN5
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Cząstki mikroRNA hamujące ekspresję czynników
ochronnych przed rozwojem miażdżycy w
powiązaniu z nasileniem zmian miażdżycowych w
tętnicach wieńcowych
Kod
1MA
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Michał Kowara
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2019/33/N/NZ5/02764
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
70 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
70 000,00
Temat
Cząstki mikroRNA hamujące ekspresję czynników
ochronnych przed rozwojem miażdżycy w
powiązaniu z nasileniem zmian miażdżycowych w
tętnicach wieńcowych
Cel projektu