Mechanizm aktywności przeciwnowotworowej oraz biotechnologiczne otrzymywanie rinderolu-nowej pochodnej naftochinonu

Symbol
FW21/NCN4
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Mechanizm aktywności przeciwnowotworowej oraz biotechnologiczne otrzymywanie rinderolu-nowej pochodnej naftochinonu
Kod
FW21
Instytucja finansująca
Kierownik
mgr inż. Mateusz Kawka
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2019/33/N/NZ7/01782
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
209 999,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
209 999,00
Temat
Mechanizm aktywności przeciwnowotworowej oraz biotechnologiczne otrzymywanie rinderolu-nowej pochodnej naftochinonu
Cel projektu