Rola stresu oksydacyjnego w terapii adoptywnej z użyciem chimerycznych receptorów antygenowych

Symbol
1/MG/NCN3
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Rola stresu oksydacyjnego w terapii adoptywnej z użyciem chimerycznych receptorów antygenowych
Kod
1MG
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Małgorzata Bajor
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2019/33/N/NZ7/01632
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
544 520,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
1 890 200,00
Temat
Rola stresu oksydacyjnego w terapii adoptywnej z użyciem chimerycznych receptorów antygenowych
Cel projektu