Zintegrowana analiza całogenomowa i ekspresji genów jako narzędzie do detekcji wariantów, zlokalizowanych w sekwencjach niekodujących, sprawczych dla chorób neurorozwojowych

Symbol
1WY/NCN2
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Zintegrowana analiza całogenomowa i ekspresji genów jako narzędzie do
detekcji wariantów, zlokalizowanych w sekwencjach niekodujących,
sprawczych dla chorób neurorozwojowych
Kod
1WY
Instytucja finansująca
Kierownik
mgr Agnieszka Anna Koppolu
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2019/33/N/NZ2/01507
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
210 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
210 000,00
Temat
Zintegrowana analiza całogenomowa i ekspresji genów jako narzędzie do
detekcji wariantów, zlokalizowanych w sekwencjach niekodujących,
sprawczych dla chorób neurorozwojowych
Cel projektu