Wpływ kwasu indolo-3-propionowego, bakteryjnego metabolitu tryptofanu, na układ krążenia u szczurów

Symbol
1S7/NCN16
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Wpływ kwasu indolo-3-propionowego, bakteryjnego metabolitu tryptofanu, na układ krążenia u szczurów
Kod
1S7
Instytucja finansująca
Kierownik
lek. med. Piotr Michał Konopelski
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2019/35/N/NZ4/01111
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
139 992,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
139 992,00
Temat
Wpływ kwasu indolo-3-propionowego, bakteryjnego metabolitu tryptofanu, na układ krążenia u szczurów
Cel projektu