Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej powiązaniu z nasileniem zmian miażdżycowych w tętnicach wieńcowych

Symbol
LMD/NCN11
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju
przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej
powiązaniu z nasileniem zmian miażdżycowych w
tętnicach wieńcowych
Kod
LMD
Instytucja finansująca
Kierownik
prof. dr hab. Dominika Nowis
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2019/35/B/NZ6/00540
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
1 258 080,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
1 258 080,00
Temat
Zbadanie roli progenitorowych komórek erytropoezy w rozwoju
przeciwbakteryjnej odpowiedzi w przebiegu choroby nowotworowej
powiązaniu z nasileniem zmian miażdżycowych w
tętnicach wieńcowych
Cel projektu