Rozwinięcie i walidacja nowej metody LC-MS/MS oznaczania stężenia wolnej frakcji tacrolimusu w osoczu w zależności od ekspresji CYP3A5

Symbol
1W23/NCN1
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Rozwinięcie i walidacja nowej metody LC-MS/MS oznaczania stężenia wolnej frakcji tacrolimusu w osoczu w zależności od ekspresji CYP3A5
Kod
1W23
Instytucja finansująca
Kierownik
lek. med. Karola Warzyszyńska
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2019/33/N/NZ7/01631
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
210 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
210 000,00
Temat
Rozwinięcie i walidacja nowej metody LC-MS/MS oznaczania stężenia wolnej frakcji tacrolimusu w osoczu w zależności od ekspresji CYP3A5
Cel projektu