Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby

Symbol
NZJ/DN04
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby
Kod
NZJ
Kierownik
dr Zofia Sienkiewicz
Numer umowy o dofinansowanie
DNK/SP/463631/2020
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
27 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
27 000,00
Temat
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Interdyscyplinarny Wymiar Zdrowia i Choroby
Cel projektu