Nowe leki przeciwbiałaczkowe - zaawanasowane badania przedkliniczne.

Symbol
1WK
Rok początku realizacji
2015
Tytuł projektu
Nowe leki przeciwbiałaczkowe - zaawanasowane badania przedkliniczne.
Instytucja finansująca
Kierownik
dr Mariola Napiórkowska
Numer umowy o dofinansowanie
UMO-2014/15/B/NZ7/00966
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
1 474 082,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
1 474 082,00
Cel projektu

Choroby nowotworowe stanowią ważny, wciąż nierozwiązany problem medycyny klinicznej i farmakologii XXI wieku. Dlatego też prowadzone są intensywne badania nad opracowaniem nowych leków przeciwnowotworowych, specyficznie niszczących komórki nowotworowe, a nie wywołujących negatywnych skutków ubocznych i o polepszonych parametrach farmakokinetycznych. W Laboratorium Przesiewowym Związków Przeciwnowotworowych działającym w Zakładzie Chemii Bioorganicznej Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi odkryto interesujące właściwości cytotoksyczne kilku związków z grupy benzo[b]furanów i dikarboksyimidów zaprojektowanych i wytworzonych w Zakładzie Chemii Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Związki te okazały się cytotoksyczne w stosunku do komórek białaczek CML (K562), ALL (MOLT-4) i AML (HL-60), natomiast są nietoksyczne dla prawidłowych komórek śródbłonka (HUVEC) oraz nowotworowych komórek adherentnych (HeLa i CFPAC). Związki te i ich aktywność przeciwnowotworowa zostały ochronione patentami polskimi i międzynarodowymi (EP13150611.5-1452, EP13176421.9, P.398193, P.400000)
Cel badań: Przeprowadzenie zaawansowanych badań przedklinicznych dla wybranych pochodnych benzo[b]furanów i dikarboksyimidów jako potencjalnych związków przeciwbiałaczkowych, w tym zbadanie ich aktywności wobec hematopoetycznych komórek macierzystych pobranych od pacjentów z AML i CML i in vivo, w modelach zwierzęcych oraz poznanie molekularnego mechanizmu działania tych związków w komórkach.