ORCID

ZARZĄDZENIE NR 228 /2021
REKTORA
WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie uzyskania i posługiwania się uniwersalnym międzynarodowym identyfikatorem naukowca (ORCID)

Link do zarządzenia

 

 

KONTA PBN - ORCID - POL-on

Każdy naukowiec prowadzący działalność naukową w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym jest zobowiązany utworzyć konta w następujących systemach informatycznych:

Niedopełnienie ww. obowiązku będzie miało negatywny wpływ na ocenę działalności naukowej WUM. Odpowiedzi na pytania oraz pomocy w zakładaniu kont udziela Działu Nauki aen@wum.edu.pl.

Poniżej znajduja Państwo krótka informację jak utowarzyć oba konta oraz polaczyć je z innymi bazami. 

Najpierw należy sprawdzić czy czy zrobili Państwo już wszystko co należało zrobić? Może już wykonali Państwo ww. obowiazki. Prosimy o przejście poniższej listy sprawdzającej i odpowiedź TAK/NIE na poszczególne punkty.

1. Mam konto w Polskiej Bibliografi Naukowej

 • połączyłem/połaczyłam z kontem POLON
 • połączyłem/połaczyłam z kontem ORCID

2. Mam konta w ORCID

 • wpisałem/wpisałam w danych afiliacji/miejsca pracy Medical University of Warsaw; Status Publiczny "for everyone
 • wpisałem/wpisałam numeru ORCID w systemie Biliotegi Głównej WUM.Publikacje

Jeśli w każdym punkcie odpowiedzą Państwo TAK, wyżej wskazane obowiązki zostały wykonane.

Jeśli na jedno z powyższych pytań odpowiadają Państwo NIE, prosimy o pilne dokończenie procedury rejestracji i powiązania kont. Poniżej znajdą Państwo instrukcję do każdego etapu procedury.

 

 

 

INSTRUKCJA

Film instruktażowy PBN - logowanie i integracja z POL-onem i ORCID

Film instruktażowy Jak przypisać ORCID ID do osoby w PBN (problemy)

 

PBN - Logowanie i integracja z POL-on i ORCID

Polska Bibliografia Naukowa (PBN). Rejestracja konta w PBN

Posiadanie konta Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN) jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników naukowym prowadzących działalność badawcza w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zarejestrowanie konta w systemie PBN umożliwia dodawanie lub edytowanie publikacji naukowych. Posiadanie konta użytkownika pozwoli także dodawać w przyszłości publikacje autorskie do swojego profilu. Prowadzenie własnej bibliografii naukowej będzie wymagało dodatkowo przypisania konta PBN w bazie osób systemu POL-on do swoje profilu.

 

Aby zarejestrować konto należy:

 


Aby dokonać rejestracji w systemie należy uzupełnić następujące pola w formularzu:

 • Email (login) – który będzie podawany podczas logowania się do systemu, będzie również niezbędny w procesie komunikacji z użytkownikiem; UWAGA: prosimy upewnić się, że wprowadzony adres e-mail jest poprawny. Po zarejestrowaniu na podany adres zostanie wysłana wiadomość zawierająca link aktywacyjny.
 • Imię – imię użytkownika
 • Nazwisko – nazwisko użytkownika
 • Hasło – nowe hasło dostępowe do tworzonego konta, hasło w PBN 2.0 powinno zawierać przynajmniej dziesięć znaków, duże i małe litery, cyfry, spacje oraz następujące znaki specjalne: ! @ # $ % ^ & * ( ) _ + – = ; Ustanowione hasło należy zmienić co 30 dni.
 • Powtórz Hasło – potwierdzenie hasła dostępowego podanego powyżej
 • Podczas rejestracji konta wymagana jest akceptacja regulaminu serwisu. Aby zapoznać się z regulaminem należy kliknąć w link “Akceptuję regulamin serwisu”.

Przycisk “ZAREJESTRUJ” uruchomi proces rejestracji w systemie i – jeśli wszystkie pola zostały uzupełnione poprawnie – pojawi się ekran informujący o przesłaniu na podany adres e-mail wiadomości zawierającej dalsze instrukcje.

Aktywacja konta: poprzez użycie w linku przesłanego na adres email podany w formularzu rejestracyjnym.Jeśli wiadomość zawierająca link aktywacyjny nie dotarła należy także sprawdzić folder SPAM w swojej skrzynce pocztowej. Jeżeli konto użytkownika jest aktywne, to użytkownik może się logować do systemu i korzystać z niego według uprawnień nadanych przez administratora

Połączenie konta w Polskiej Bibliografii Naukowej z kontem POL-on

 • Każdy pracownik naukowy zatrudniony na etacie badawczym, badawczo-dydaktycznym lub innym prowadzący badania naukowe w WUM zobowiązany jest do powiązania konta PBN z kontem POL-on.
 • Konto w systemie POL-on jest tworzone automatycznie wraz z początkiem zatrudnienia pracownika naukowego i nie ma potrzeby rejestracji w tym systemie.
 • Konto w systemie PBN należy założyć samodzielnie na stronie: https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login, instrukcja powyżej.

 

W tym celu należy:

 1. Zalogować się do systemy PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login
 2. Wybrać przycisk  „Podłącz profil POL-on”, który jest dostępny w panelu profil użytkownika. Na ekranie pojawi się okno, w którym należy wprowadzić swój numer PESEL (lub numer dokumentu tożsamości* w przypadku cudzoziemców nieposiadających numeru PESEL), a następnie kliknąć przycisk „PODŁĄCZ”.

Jeśli numer PESEL został wprowadzony poprawnie oraz dane osoby znajdują się w systemie POL-on identyfikacja zostanie zakończona powodzeniem, a w profilu użytkownika pojawią się dane pobrane z systemu POL-on.

INFORMACJA: Baza osób systemu POL-on oparta jest o wykaz pracowników naukowych z systemu POL-on. Użytkownik może dokonać powiązania z bazą autorów POL-on tylko dla jednego konta PBN.

 

 

 

Połączenie konta w Polskiej Bibliografii Naukowej z kontem ORCID

W tym celu należy:

 1. Zalogować się do systemy PBN: https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login
 2. Wybrać przycisk  „Podłącz profil ORCID”, który jest dostępny w panelu profil użytkownika.
 3. Nastąpi przekierowanie na stronę ORCID: prośba o zalogowanie w ORCID i autoryzację łączenia kont poprzez klinkiecie na zielony przycisk.

 

 

 

 

 

4.      Przekierowanie na stronę PBN. Gratuluje łączenie kont zakończone!

 

Open Resarecher and Contribution ID (ORCID)

Obowiązej utworzenia konta w systemie ORCID - komunikat prof. dr hab. Piotra Pruszczyka, Prorektora ds. Nauki i Transferu Technologii 

Instrukcja tworzenia konta przygotowana przez Bibliotekę Główną: http://biblioteka.wum.edu.pl/sites/biblioteka.wum.edu.pl/files/jak_zalozyc_konto_w_serwisie_orcid.pdf

Utworzony w systemie ORCID profil winien zawierać oficjalną nazwę Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w języku angielskim: Medical University of Warsaw a status konta powinien być oznaczony jako publiczny (w systemie ORCID: set visibility:  everyone).

 

Uzyskany numer ORCID należy:

 • podać w bazie publikacyjnego pracowników WUM.Publikacje https://publikacje.wum.edu.pl/;
 • powiązać z kontem naukowca w bazie PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej) https://pbn.nauka.gov.pl/auth/login;
 • podawać wydawcom w momencie składania prac do opublikowania;
 • powiązać z dorobkiem publikacyjnym identyfikowanym w bazach Scopus, Web of Science.

Pytania prosimy kierować do Działu Nauki aen@wum.edu.pl 

Kontakt:  Dział Nauki | Warszawski Uniwersytet Medyczny (wum.edu.pl)