Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie

Ramowe zasady przygotowywania wniosków o dofinansowanie na WUM
Formularz danych do wniosków o dofinansowanie
Zgłoszenie projektu
Inicjatywa Projektowa
Źródła finansowania Projektów / Działań ze środków WUM