Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego

Jakub hr. Potocki Foundation

Symbol
1WU/5FJP
Rok początku realizacji
2020
Tytuł projektu
Wpływ cząstek stałych prezentowanych przez mikrofagi na profil molekularny nabłonka chorych na astmę i POChP
Kod
1WU
Instytucja finansująca

Fundacja im. Jakuba hr. Potockiego

Jakub hr. Potocki Foundation

Kierownik
dr hab. Magdalena Paplińska- Goryca
Numer umowy o dofinansowanie
brak
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM
99 000,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH
99 000,00
Temat
Wpływ cząstek stałych prezentowanych przez mikrofagi na profil molekularny nabłonka chorych na astmę i POChP
Cel projektu