Strona główna » Projekty

Projekty

Kod jednostki Tytuł projektu Instytucja finansująca Kierownik Rok początku realizacji
1MB Analiza zgonów związanych z użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych na terenie aglomeracji warszawskiej Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii dr Marcin Fudalej 2019
1M19 Profil molekularny egzosomów znajdujących się w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego jako nowy biomarker upośledzenia odpowiedzi immunologicznej w niedrobnokomórkowym raku płuca dr Małgorzata Czystowska-Kuźmicz 2018
Zastosowanie metagenomiki w identyfikacji czynników zakaźnych u chorych z zapaleniem mózgu i zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych prof. dr hab. Tomasz Laskus 2018
1M9 Analiza zmiany w czasie reaktywności płytek krwi, związku ze stężeniem płytkowych pęcherzyków wewnątrzkomórkowych oraz profilem mikroRNA u pacjentów w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu na podłożu choroby dużych naczyń Ceren Eyileten 2018
1M9 Mechanizmy prokognitywnego działania kwasu protokatechowego w zwierzęcym modelu zespołu Wernickego-Korsakowa Kinga Krzysztoforska 2018
Heterogenność genetyczna rodzinnej postaci choroby Parkinsona dr Maciej Geremek 2017
Rola stanów prozakrzepowych w powstawaniu zakrzepicy przezcewnikowej zastawki aortalnej Kajetan Grodecki 2018
Bariera jelito-krew jako nowy marker oraz cel terapii w nadciśnieniu tętniczym, niewydolności serca i cukrzycy Kinga Jaworska 2018
1M19 Zbadanie roli arginazy-1 jako potencjalnego celu terapii w leczeniu szpiczaka oraz w zmniejszaniu kardiotoksycznego działania inhibitorów proteasomu prof. dr hab. Jakub Adam Gołąb 2018
NZYN Darowizna z BZ WBK Santander Universidades na cele statutowe realizowane w ramach działalności Uniwersyteckiej Pracowni Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją dr A. Wesołowskiej, umożliwiające udział pracowników i studentów w Programach Globalnych. dr Aleksandra Wesołowska 2016

Strony