Strona główna » Node » Program Edukacja

Program Edukacja

Przedmiot konkursu: 
Ogłoszony konkurs przewiduje nabór w ramach czterech komponentów: profesjonalny rozwój kadry, mobilność w szkolnictwie wyższym, współpraca instytucjonalna w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz współpraca instytucjonalna we wszystkich sektorach edukacji. Działania możliwe do realizacji, to m.in. krótkie wyjazdy szkoleniowe dla kadry, intensywne szkolenia organizowane w Polsce, wymiany akademickie oraz inicjatywy realizowane w partnerstwach, mające na celu poprawę jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej w Polsce.
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
O dofinansowanie mogą ubiegać się polskie podmioty prawa działające w obszarze edukacji formalnej lub pozaformalnej na wszystkich poziomach kształcenia, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
niedziela, 15 Wrzesień, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)
Dodatkowe informacje: 
http://education.org.pl/
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl