Strona główna » Node » Analiza zgonów związanych z użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych na terenie aglomeracji warszawskiej

Analiza zgonów związanych z użyciem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych oraz środków zastępczych na terenie aglomeracji warszawskiej

Kierownik: 
dr Marcin Fudalej
Przyznane środki ogółem TYLKO WUM: 
721 214,00
Przyznane środki ogółem NA WSZYSTKICH: 
721 214,00