Strona główna » Node » Program im. prof. Walczaka - wspólna inicjatywa NAWA oraz Ministerstwa Zdrowia

Program im. prof. Walczaka - wspólna inicjatywa NAWA oraz Ministerstwa Zdrowia

Przedmiot konkursu: 
Profesor Franciszek Walczak, nazywany często ojcem chrzestnym polskiej elektrofizjologii, został patronem nowego Programu NAWA oraz Ministerstwa Zdrowia skierowanego do naukowców z obszaru kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych. Program umożliwi im wyjazdy trwające od 3 do 6 miesięcy do najlepszych ośrodków medycznych zlokalizowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Inicjatywa ta to nie tylko możliwość rozwoju zawodowego i naukowego oraz szansa na zdobycie cennego doświadczenia w naukowym środowisku międzynarodowym dla uczestników Programu, ale także w efekcie wkład w poprawę opieki medycznej w Polsce. Profesor Walczak przez wiele lat kierował Kliniką Zaburzeń Rytmu Serca w Instytucie Kardiologii w Aninie. Słynie m.in. z wykonania pierwszej w Polsce ablacji RF u dorosłego (1992) oraz u dziecka (1994). Uznawany jest za nestora polskiej elektrofizjologii. Autor i współautor ponad 200 publikacji w Polsce i za granicą oraz współautor wielu monografii. W trakcie swojej kariery współpracował z kadrą naukową na całym świecie (prof. M. Haissaguerre, prof. K.H. Kuck, prof. W. Stevenson).
Podmioty uprawnione do składania wniosków: 
Do indywidualnych naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub mających otwarty przewód doktorski, którzy: - prowadzą badania w zakresie kardiologii, onkologii, alergologii lub chorób zakaźnych - są zatrudnieni w polskich uczelniach, instytutach lub szpitalach klinicznych na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej - posługują się biegle językiem angielskim Kandydaci muszą posiadać zaproszenie z Ośrodka goszczącego oraz udokumentowany dorobek naukowy.
Typy projektów: 
-
Termin składania wniosków: 
poniedziałek, 20 Maj, 2019 - 23:45
Miejsce składania wniosków: 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej/Ministerstwo Zdrowia
Dodatkowe informacje: 
https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/934-program-im-prof-walczaka-wspolna-inicjatywa-nawa-oraz-ministerstwa-zdrowia
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu: 
Adam Rowicki, Dział Wsparcia Projektów WUM, tel. 022 572 07 20, e-mail: adam.rowicki@wum.edu.pl