Zawiadomienie o wyborze oferty - znak sprawy: APP_295_NCBR168_2019