Strona główna » Node » WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

WUM AID Akademia Innowacyjnej Dydaktyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Kierownik: 
dr n. społ. Antonina Doroszewska
Numer umowy o dofinansowanie: 
POWR.03.05.00-00-Z088/17-00