Doktorat Wdrożeniowy - VIII edycja

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej.  

Termin składania wniosków upływa 14 czerwca 2024 r.

Harmonogram składania wniosków na WUM:
Do 30.05.2024 r. – termin na przesłanie na adres Działu Wsparcia Projektów WUM awn@wum.edu.pl wypełnionego FORMULARZA

Link do Zasad Rekrutacji oraz Harmonogramu Rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 do Szkoły Doktorskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

https://szkoladoktorska.wum.edu.pl/zasady-rekrutacji

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Uczelnia

Miejsce składania wniosków
https://osf.opi.org.pl/
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Projekty naukowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl
Przedmiot konkursu
Projekty naukowe