ERA-NET TRANSCAN-3: Sustained collaboration of national and regional programmes in cancer research

Czwarty konkurs w ramach programu TRANSCAN-3 (Joint Transnational  Call 2024) obejmuje finansowanie projektów z tematu: „Combination therapies against cancer: new opportunities for translational research”

UWAGA!

W przypadku zainteresowania udziałem w konkursie, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres awn@wum.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24.05.2024 r.

Dla kogo:

 • Mikrofirma    
 • Mała i średnia firma    
 • Duża firma    
 • Konsorcjum
 • Uczelnia    
 • Jednostka naukowa 

Na co:

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Zakres tematyczny:

“Combination therapies against cancer: new opportunities for translational research”

Despite advances in targeted therapies, immunotherapies, or radiotherapy, different obstacles, and challenges remain to be solved. Current limitations of in vitro personalized systems allowing a fast and reliable testing, new platforms to achieve combination therapy screening, new methods to achieve synergism in combination therapy and new combinations of radiotherapy with drugs or immunotherapy, remain, slowing down further applications of combination therapy in the clinic. Thus, there is a need for the identification of new and fast strategies to assay for individualized combination therapies that may help in the clinic to overcome tumour resistance and improve clinical outcomes avoiding undesired side effects. This topic should evolve from the laboratory to favour the clinical implementation of the strategies from the bench to the bedside.

The main purpose of this call will be design of patient preclinical models for combination therapies. Translational research using tumour samples collected from retrospective and/or prospective cohorts of patients.

Proposals will have to cover only one of the three specific aims listed below. Approaches should be directed to obtain a portfolio of renewed methods for new efficacious combination therapy strategies. Projects should be built from a solid and established hypothesis and should be relevant regarding the potential improvements in clinical practice.

Aim 1. Development of new tumour derived models to test new drug combination therapies. Isolation and characterization of tumour cells/tumour-infiltrating immune/stromal cells for in vitro studies (3D culture systems; patient-derived organoids; patient-derived xenografts). These models should be a suitable tool to test new drug combinations or genetic perturbations to demonstrate the feasibility and applicability in terms of reproducibility and testing time (the faster the better) to this aim.

Aim 2. Design and development of high-throughput drug combination screening platforms to test new combination therapies.

This aim should include and comprise in the platform design to test combination therapies: primary cell cultures derived from patients, should be able to give rapid assessment of novel drugs, drug combinations or with radiotherapy combination at the individual patient level, combine genomic information, computational tools to predict drug responses for individual cancer patients. Protocols for dose response matrix drug combination assays, as well as computational tools to facilitate the plate design and synergy modelling, development of tailored software tools for high-throughput drug combination scoring.

Aim 3.  Use of immunotherapy and radiotherapy combinations strategies to overcome drug resistance.

Radiotherapy can provoke a systemic immune response (due to abscopal effect) which gives a strong rationale for the combination of radio and immunotherapy. This aim should explore synergistic effect of radiation (including hypofractionated RT, multi-site radiation, low-dose radiation, new radiation technologies such as FLASH RT, proton RT), with checkpoint inhibitors, characterize the effect on the immune cells including the molecular mechanism and possible immune response biomarkers.

The following type of research projects is excluded from the call:

 • Phase II clinical trials.

Szczegółowy opis zakresu tematycznego konkursu znajdą Państwo w dokumentach: Call Text i Guidelines for Applicants.

Organizator konkursu:

Sekretariat programu TRANSCAN-3: Joint Call Secretariat

Carlos III Health Institute, Spain

Mauricio García-Franco

Email: TRANSCAN_JTC2024@isciii.es

Transcan-3 website: https://transcan.eu/

Transcan-3 JTC 2024 website: https://transcan.eu/funding/calls/joint-call-jtc-2024-.kl

Transcan-3 newsletter: https://transcan.eu/news-and-resources/newsletters/archivio.kl

Partnerzy:

Austria, Belgia, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Węgry, Włochy, Tajwan, Turcja

Budżet konkursu:

900 000 euro na wszystkie projekty z udziałem polskich partnerów;

Kurs EBC z dnia otwarcia konkursu, tj. 26.04.2024 r. – 1 EUR= 4,3205 PLN 

Dofinasowanie:

Maksymalny poziom dofinansowania na projekt 300 000 euro.

Kurs EBC z dnia otwarcia konkursu, tj. 26.04.2024 r. – 1 EUR= 4,3205 PLN

Harmonogram konkursu:

 • Data ogłoszenia konkursu lub inicjatywy: 26/04/2024
 • Rozpoczęcie naboru wniosków wstępnych: 26/04/2024; godz. 16.00 CEST
 • Zakończenie naboru wniosków wstępnych: 05/07/2024; godz. 12.00 CEST
 • Wyniki I etapu konkursu: 18/10/2024
 • Rozpoczęcie naboru wniosków pełnych: 18/11/2024
 • Zakończenie naboru wniosków pełnych: 29/11/2024; godz. 12.00 CET
 • Publikacja listy rankingowej: maj 2025

Sposób składania wniosków:

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny od 26/04/2024 na międzynarodowej stronie konkursu.

W przypadku gdy w projekcie uczestniczy więcej niż jeden polski podmiot, wniosek krajowy jest składany wspólnie przez konsorcjum polskich podmiotów.

Sposób oceny wniosków:

Wnioskodawcy, których wniosek znajdzie się na międzynarodowej liście projektów rekomendowanych do finansowania, zostaną poproszeni o przygotowanie krajowego wniosku o dofinansowanie. Wnioski zostaną zaopiniowane pod kątem zasadności wnioskowanej kwoty dofinansowania.

UWAGA:

Z dniem 16 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) – tzw. ustawa sankcyjna.

W związku z powyższym, jeśli na jakimkolwiek etapie oceny konkursowej, jak również na etapie wydawania decyzji lub podpisywania umowy o dofinansowanie okaże się, że zostaną zidentyfikowane istniejące określone związki z Federacją Rosyjską wnioskodawców i innych podmiotów chcących (pośrednio bądź bezpośrednio) skorzystać ze wsparcia: https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetych-sankcjami taki wnioskujący  o dofinansowanie podmiot będzie podlegał wykluczeniu z otrzymania wsparcia.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 zakazane jest udzielanie bezpośredniego lub pośredniego wsparcia, w tym udzielanie finansowania i pomocy finansowej lub przyznawanie jakichkolwiek innych korzyści w ramach programu Unii, Euratomu lub krajowego programu państwa członkowskiego na rzecz jakichkolwiek osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji będących pod kontrolą publiczną.

Inne ważne informacje o konkursie:

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu tematycznego konkursu oraz składania wniosków znajdziecie Państwo w dokumentach: Call Text i Guidelines for Applicants

Wyszukiwarka Partnerów "PartFinder":

Zachęcamy do zapoznania się i skorzystania z naszej Wyszukiwarki Partnerów „PartFinder”, która umożliwia kojarzenie ze sobą podmiotów z sektora nauki i przemysłu z całego Świata. Wyszukiwarka

Inne ważne dokumenty:

Zachęcamy do zapoznania się z wzorami dokumentów dotyczącymi wniosku krajowego, umowy oraz realizacji projektu zamieszczonymi na stronie NCBR.

Dokumenty konkursowe:

Regulamin konkursu – Call Text JTC 2024
TRANSCAN-3​_Call​_Text​_JTC2024​_Final.pdf 0.50MB
Wytyczne dla Wnioskodawców – Guidelines for Applicants JTC 2024
TRANSCAN-3​_Guidelines​_for​_applicants​_JTC2024.pdf 0.85MB
Wzór wniosku wstępnego – Pre-proposal Form JTC 2024
TRANSCAN-3​_Pre-proposal​_application​_form​_JTC2024.docx 0.07MB
Informacja dla Wnioskodawców
Info​_dla​_wnioskodawców​_Horyzont​_2020​_2024-01-12.pdf 0.18MB
Przewodnik Kwalifikowalności Kosztów 2024
Przewodnik​_kwalifikowalnosci​_kosztów​_bez​_audytu​_-​_styczeń​_2024​_r.pdf 0.53MB

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Dział Współpracy Międzynarodowej

Paulina Puchalska

Tel. 48 22 25 66 762

Tel. 48 571 226 613

E-mail: paulina.puchalska@ncbr.gov.pl

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Uczelnia

Miejsce składania wniosków
Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez system elektroniczny, dostępny od 26/04/2024 na międzynarodowej stronie konkursu
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Naukowy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl