Webinarium informacyjne Działanie "Maria Skłodowska-Curie" Postdoctoral Fellowships

W kwietniu 2024 Komisja Europejska otworzy konkurs na projekty w ramach Działania „Maria Skłodowska-Curie” Postdoctoral Fellowships 2024 (MSCA PF 2024).

Istotą Działania są indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe przeznaczone dla naukowców ze stopniem naukowym doktora.

Program ma na celu uzyskanie nowych umiejętności, doświadczenia dla rozwoju kariery naukowej w wyniku pracy w indywidualnym, interdyscyplinarnym projekcie badawczo-szkoleniowym oraz dzięki mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

W ramach trwania projektu badacz zatrudniony jest w instytucji goszczącej na podstawie umowy o pracę, a instytucja goszczącą w każdym przypadku musi wskazać opiekuna dla zatrudnianego naukowca.

Marzec to doskonały czas, żeby zacząć poszukiwać Instytucji goszczącej oraz opiekuna naukowego projektu. Dlatego Krajowe Punkty Kontaktowe ds. MSCA z Polski, Litwy i Łotwy zapraszają na kolejne z cyklu wydarzenie związane z konkursem MSCA Postdoctoral Fellowships 2024. To spotkanie dedykowane naukowcom zainteresowanym składaniem wniosku na konkurs MSCA PF 2024.

WEBINARIUM

Data: 11 kwietnia 2024 r., 9:30 – 11:30

Miejsce: online na platformie MsTeams

Język wydarzenia: angielski

Rejestracja: otwarta do 10 kwietnia do 2024 r. do 15:30: https://forms.office.com/e/2hZ2gDEQFJ

Szczegółowy program spotkania zostanie udostępniony bliżej terminu wydarzenia.

 

Termin składania wniosków
Data wydarzenia