EMBO Advanced Collaboration Grants

EMBO Advanced Collaboration Grants

Celem grantów EMBO Advanced Collaboration Grants jest wspieranie liderów grup w krajach uczestniczących, w obszarach tematycznych EMBO, w angażowaniu się we współpracę międzynarodową w celu wzmocnienia wysiłków badawczych ich laboratorium. Wnioski powinny mieć na celu przygotowanie wykonalnego projektu z zakresu nauk biologicznych i powinny stanowić wspólny projekt z laboratorium przyjmującym.

Szczegółowe warunki konkursu:

  • Aplikować mogą naukowcy zajmujący się naukami przyrodniczymi, posiadający aktywne grupy badawcze w następujących krajach: Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Włochy, Litwa, Luksemburg, Polska, Słowenia, Turcja.
  • Wnioskodawca musi być aktywnym pracownikiem naukowym prowadzącym własne laboratorium badawcze i pragnącym odwiedzić laboratorium w państwach członkowskich EMBC, państwach stowarzyszonych lub u partnerów współpracy. Wymiany między dwoma laboratoriami w tym samym kraju nie kwalifikują się.
  • Projekty muszą mieć znaczenie biologiczne i powinny mieć na celu zwiększenie naszej wiedzy na temat konkretnego procesu biologicznego.
  • wniosek musi obejmować wymierne cele, takie jak projekt badawczy w laboratorium przyjmującym lub opracowanie określonej propozycji aplikacji. Zgłoszenia dotyczące wyłącznie konsultacji, udziału w kursach, warsztatach lub sympozjach nie będą rozpatrywane.
  • Mile widziane są nowe współprace. Wnioskodawcy ubiegający się o odwiedzenie grup badawczych, w ramach których posiadają wspólne finansowanie, nie kwalifikują się.
  • EMBO nie rozpatruje wniosków o granty EMBO Advanced Collaboration Grants w celu przedłużenia wizyt rozpoczętych pod innymi patronatami lub jako długoterminowe pobyty finansowane przez EMBO lub inne organizacje.

Kwalifikowalność kosztów:

EMBO pokrywa koszty podróży i utrzymania w kraju przyjmującym; środki wypłacane są ryczałtowo przed planowanym terminem wyjazdu.

Dotacje nie obejmują wsparcia osób pozostających na utrzymaniu laureata, wynagrodzeń, kursów, podróży konferencyjnych, kosztów dodatkowych, kosztów ogólnych ani kosztów wizy.

Granty EMBO dla zaawansowanej współpracy są przeznaczone na wizyty trwające od jednego tygodnia (siedem dni) do sześciu miesięcy (180 dni) i mogą obejmować wielokrotne podróże; przy maksymalnie trzech przejazdach opłacanych przez EMBO.

Opcjonalnie grant obejmuje dotację na konsolidację naukową , w której EMBO finansuje wyjazdy trwające od jednego tygodnia (siedem dni) do trzech miesięcy (90 dni) i mogą obejmować wyjazdy wielokrotne; z jednym przejazdem opłacanym przez EMBO.

Nabór prowadzony jest w sposób ciągły, ocena prowadzona jest w ciągu roku. Zaleca się jednak złożenie wniosku na trzy miesiące przed proponowanym terminem rozpoczęcia. Wnioski należy złożyć minimum na miesiąc (30 dni) przed datą rozpoczęcia pierwszej wizyty.

Wnioski składane są za pomocą internetowego systemu 

 

Osoby chętne do aplikowania w konkursie prosimy o mailowe zgłaszanie się do Działu Wsparcia Projektów na awn@wum.edu.pl na miesiąc przed złożeniem wniosku.

 

 

Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl