IMPRESS-U NAWA

Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej ogłasza nabór wniosków do programu IMPRESS-U NAWA

Celem Inicjatywy jest budowanie doskonałości badań naukowych i aplikacyjnych, kształcenia i innowacji poprzez współpracę naukową oraz integrację naukowców z Ukrainy z globalną społecznością naukową. W ramach Inicjatywy NSF organizuje i rozstrzyga konkurs na projekty, które dotyczą wyzwań naukowych w dowolnej dziedzinie nauki, realizowane przez amerykańskich naukowców we współpracy z naukowcami z Ukrainy oraz naukowcami z przynajmniej jednego kraju spośród pozostałych krajów partnerskich Litwy, Łotwy i/lub Estonii.

Polscy naukowcy, którzy będą częścią zespołu starającego się o finansowanie w ramach tzw. International Supplements do projektów już realizowanych w NSF, mogą ubiegać się o finansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Wnioski należy składać w języku angielskim do NAWA za pośrednictwem strony https://programs.nawa.gov.pl

Dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie https://nawa.gov.pl/naukowcy/impress-u

HARMONOGRAM PRZYGOTOWYWANIA WNIOSKÓW NA WUM: 

Osoby chętne do aplikowania w konkursie prosimy o mailowe zgłaszanie się do Działu Wsparcia Projektów na awn@wum.edu.pl na 2 miesiące przed planowanym terminem składania wniosków, najpóźniej do 15 maja 2024 r.

Koszty kwalifikowalne (kategorie kosztów):

  1. Koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację Projektu (członków grupy projektowej)
  2. Koszty stypendiów dla doktorantów
  3. Koszty podróży i utrzymania w ramach podróży zagranicznych dotyczących realizacji Projektu
  4. Koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji Projektu w maksymalnej wysokości 100 000 zł

Nabór wniosków jest prowadzony w sposób ciągły, do wyczerpania środków, nabór wniosków w agencji wiodącej prowadzony jest w okresie od 2 sierpnia 2023 r. do 31 grudnia 2025 r. Wniosek powinien zostać złożony do NAWA w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku do NSF, najpóźniej do 30 czerwca 2024 r.

 

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Uczelnia 

Miejsce składania wniosków
do NAWA za pośrednictwem strony https://programs.nawa.gov.pl
Termin składania wniosków
Data wydarzenia
Typy projektów
Projekty naukowe
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl