Grant Naukowy Fundacji DKMS

W ramach inicjatywy Program Rozwoju Polskiej Transplantologii i Wsparcia Pacjentów, Fundacja uruchomiła „Grant Naukowy Fundacji DKMS” skierowany do młodych naukowców, którzy swoją pracę skupiają m.in. wokół transplantologii hematologicznej oraz terapii komórkowych.

ZAKRES BADAŃ

Badania mogą dotyczyć różnych dziedzin nauk podstawowych, jak i klinicznych, w zakresie: immunologii i hematologii transplantacyjnej, doświadczalnej, klinicznej, a także obejmujących zagadnienia diagnostyczne, terapeutyczne i związane z dawstwem komórek krwiotwórczych.

W tym roku konkurs został dodatkowo podzielony na dwie oddzielne kategorie:

  • Badania podstawowe – wysokość grantu: 200 tys. zł.
  • Badania kliniczne – wysokość grantu: 200 tys. zł.

W każdej z nich wybrany zostanie jeden zwycięski projekt.

HARMONOGRAM

12.06.2023 - termin przesyłania zgłoszenia projektu na WUM na adres awn@wum.edu.pl

30.06.2023 r. – składanie wniosków
Wrzesień 2023 r. – ogłoszenie wyników

Miejsce składania wniosków
awn@wum.edu.pl
Data wydarzenia
Typy projektów
naukowy
Osoba do kontaktu w sprawie konkursu
awn@wum.edu.pl